Muaj: Janar 2014

“Shkolla Internacional” akreditohet ne kuader te Projektit Nderkombetar KEPASS


logo kepass

“Shkolla Internacional” akreditohet ne kuader te Projektit Nderkombetar KEPASS  - Knowledge exchange students program in Adriatic Area, projekt i Financuar nga Komuniteti Evropian, Programi IPA Adriatic.“Shkolla Internacional” behet keshtu pjesmarrese ne networkun e 60 shkollave te mesme te pergjithshme dhe profesionale te akreditura ne Itali, Slloveni, Kroaci, Bosnje Hercegovine, Mali i Zi, Shqiperi. Akreditimi i shkollave ne rajonin e Adriatikut krijon mundesi per mobilitete te studenteve dhe mesuesve si dhe implementimin e moduleve te perbashketa nderkombetare. PER APLIKIME KLIKO ne:http://www.auleda.org.al/njoftime

Regjistri Elektronik

“Alpha-School”

Shkolla jonë prej këtij viti ofron një shërbim të ri dhe ekskluziv për ju prindër. Nëpërmjet programit “Alpha School” (Regjistri elektronik online)realizuar nga “Alpha Soft sh.p.k” , tashmë të gjithë aktivitetin shkollor të studentit do të keni mundësi t’a ndiqni nga kudo që jeni,në kohë reale,nga kompjuteri apo edhe celulari juaj. Regjistri elektronik online,ështe një sistem që synon të afrojë familjen me aktivitetin shkollor dhe njëkohësisht të ofroj disa shërbime ekskluzive për shkollën që e përdor këtë sistem.Sistemi është i instaluar në server online dhe kjo garanton hyrjen 24 orë në 24 në 7 ditë të javës.Për të përdorur këtë sistem është e nevojshme vetëm kompjuteri dhe linja e internetit,gjithashtu për një mirëfunksionim të programit,si browser këshillohet “Google Chrome”.Programi është në gjuhën shqipe,i thjeshtë dhe shumë intuitiv për tu përdorur.Për të hyrë në program mjafton të klikoni në një nga zonat përkatëse si më sipër.