Muaj: Tetor 2014

Tellmemore online


tellmemore

Mësoni anglisht me lehtësi, në sajë të shërbimeve të portalit TELL ME MORE online! Për t’ju dhënë më shumë siguri në komunikimin tuaj me bashkëbiseduesit e huaj, ne ju propozojmë forma të ndryshme, që garantojnë përparimin tuaj gjuhësor! Me portalin TELL ME MORE online, ju përfitoni një fleksibilitet shumë të lartë në planifikimin e kohës suaj. Me TELL ME MORE online ju mund të trajnoheni në çdo orë, si në shkollë ashtu edhe në shtëpinë tuaj. Trajnime të personalizuara Programe […]

Regjistri Elektronik

“Alpha-School”

Shkolla jonë prej këtij viti ofron një shërbim të ri dhe ekskluziv për ju prindër. Nëpërmjet programit “Alpha School” (Regjistri elektronik online)realizuar nga “Alpha Soft sh.p.k” , tashmë të gjithë aktivitetin shkollor të studentit do të keni mundësi t’a ndiqni nga kudo që jeni,në kohë reale,nga kompjuteri apo edhe celulari juaj. Regjistri elektronik online,ështe një sistem që synon të afrojë familjen me aktivitetin shkollor dhe njëkohësisht të ofroj disa shërbime ekskluzive për shkollën që e përdor këtë sistem.Sistemi është i instaluar në server online dhe kjo garanton hyrjen 24 orë në 24 në 7 ditë të javës.Për të përdorur këtë sistem është e nevojshme vetëm kompjuteri dhe linja e internetit,gjithashtu për një mirëfunksionim të programit,si browser këshillohet “Google Chrome”.Programi është në gjuhën shqipe,i thjeshtë dhe shumë intuitiv për tu përdorur.Për të hyrë në program mjafton të klikoni në një nga zonat përkatëse si më sipër.