Muaj: Dhjetor 2014

Përfundon me sukses projekti ndërkombëtar “KEPASS”


2 KEP

Ne dt 12 dhjetor 2014 perfundoi me sukses projekti  KEPASS. Projekti KEPASS përfshiu vendet e Adriatikut dhe kishte si synim shkëmbimin e përvojave në mësimdhënie, shkëmbim kulturash mendimesh, Njekohesisht si objektiv tjeter i rendesishëm ishte  integrimi dhe përafrimi i kurrikulave, duke qenë një pikënisje pozitive në përshtatjen e sistemeve arsimore të vendeve pjesemarrese. Nga Gjimnazi ynë 5 nxënësit pjesëmarrës pas nje perzgjedhje rigoroze dhe transparente u vendosen për 3 muaj në një nga shkollat e akredituara të projektit KEPASS. Nxënësit […]

Konkursi i fotografisë “Vlora ime – Një qytet europian”


vlora ime

Të nderuar miq,   Si ju kemi njoftuar edhe më parë, Qendra e Informimit e Bashkimit Evropian organizon konkursin e fotografisë: “Vlora ime – Një qytet Evropian”. Ju lutemi të gjeni mëposhtë, rregullat e konkursit me afate të ndryshuara.     KONKURS FOTOGRAFIE: “Vlora ime – Një qytet Evropian” Kriteret për të marrë pjesë Konkursi është i hapur për çdo fotograf, amator ose profesionist të qarkut të Vlorës. Pjesëmarrësit duhet të jenë mbi 15 vjeç. Ҫdo fotograf mund të dërgojë deri […]

Regjistri Elektronik

“Alpha-School”

Shkolla jonë prej këtij viti ofron një shërbim të ri dhe ekskluziv për ju prindër. Nëpërmjet programit “Alpha School” (Regjistri elektronik online)realizuar nga “Alpha Soft sh.p.k” , tashmë të gjithë aktivitetin shkollor të studentit do të keni mundësi t’a ndiqni nga kudo që jeni,në kohë reale,nga kompjuteri apo edhe celulari juaj. Regjistri elektronik online,ështe një sistem që synon të afrojë familjen me aktivitetin shkollor dhe njëkohësisht të ofroj disa shërbime ekskluzive për shkollën që e përdor këtë sistem.Sistemi është i instaluar në server online dhe kjo garanton hyrjen 24 orë në 24 në 7 ditë të javës.Për të përdorur këtë sistem është e nevojshme vetëm kompjuteri dhe linja e internetit,gjithashtu për një mirëfunksionim të programit,si browser këshillohet “Google Chrome”.Programi është në gjuhën shqipe,i thjeshtë dhe shumë intuitiv për tu përdorur.Për të hyrë në program mjafton të klikoni në një nga zonat përkatëse si më sipër.