Home » Home » VIZIONI YNË

 

Senza nome-2

Institucionet Arsimore “Shkolla Internacional” vijnë në hapësirën jopublike parauniversitare me një vizion të qartë dhe me një identitet të mirë projektuar.

Jemi shkolla ku sot projektohet e ardhmja për të gjithë ata që kërkojnë një mësimdhënie cilësore, bashkëkohore dhe edukim qytetar që promovon vlera.

Institucionet Arsimore “Shkolla Internacional” nxitin zhvillimin e të menduarit të pavarur nëpërmjet të nxënit, metoda bashkëkohore të mësimdhënies,trajnim shkencor të stafit pedagogjik.

Institucionet Arsimore “ Shkolla Internacional” ofrojnë vlera të vërteta për komunitetin nëpërmjet një edukimi ndërdisiplinor, që përgatit individë me integritet, në një mjedis social aktiv, të ndjeshëm ndaj problemeve të shoqërisë dhe të angazhuar për të ofruar zgjidhje.

Regjistri Elektronik

“Alpha-School”

Shkolla jonë prej këtij viti ofron një shërbim të ri dhe ekskluziv për ju prindër. Nëpërmjet programit “Alpha School” (Regjistri elektronik online)realizuar nga “Alpha Soft sh.p.k” , tashmë të gjithë aktivitetin shkollor të studentit do të keni mundësi t’a ndiqni nga kudo që jeni,në kohë reale,nga kompjuteri apo edhe celulari juaj. Regjistri elektronik online,ështe një sistem që synon të afrojë familjen me aktivitetin shkollor dhe njëkohësisht të ofroj disa shërbime ekskluzive për shkollën që e përdor këtë sistem.Sistemi është i instaluar në server online dhe kjo garanton hyrjen 24 orë në 24 në 7 ditë të javës.Për të përdorur këtë sistem është e nevojshme vetëm kompjuteri dhe linja e internetit,gjithashtu për një mirëfunksionim të programit,si browser këshillohet “Google Chrome”.Programi është në gjuhën shqipe,i thjeshtë dhe shumë intuitiv për tu përdorur.Për të hyrë në program mjafton të klikoni në një nga zonat përkatëse si më sipër.