Home » FORMIMI PROFESIONAL » RREGULLORJA

 

  • Në Formimin Profesional “Internacional” , pranohen të gjithë nxënësit  e të gjitha moshave në bazë të kritereve të vendosura nga administrata e shkollës në përputhje me aktet ligjore /nënligjore të shteti shqiptar. 
  • Viti shkollor në “Konservatorin Artistik Internacional” fillon në 1 tetor  dhe mbaron më 30 qershor të vitit pasardhës. 
  • Prindërit / personat përgjegjës dhe nxënësi /-ja pranojnë qëllimet e arsimit dhe edukimit të   Formimit Profesional “Internacional” dhe japin ndihmesë për realizimin e tyre.
Regjistri Elektronik

“Alpha-School”

Shkolla jonë prej këtij viti ofron një shërbim të ri dhe ekskluziv për ju prindër. Nëpërmjet programit “Alpha School” (Regjistri elektronik online)realizuar nga “Alpha Soft sh.p.k” , tashmë të gjithë aktivitetin shkollor të studentit do të keni mundësi t’a ndiqni nga kudo që jeni,në kohë reale,nga kompjuteri apo edhe celulari juaj. Regjistri elektronik online,ështe një sistem që synon të afrojë familjen me aktivitetin shkollor dhe njëkohësisht të ofroj disa shërbime ekskluzive për shkollën që e përdor këtë sistem.Sistemi është i instaluar në server online dhe kjo garanton hyrjen 24 orë në 24 në 7 ditë të javës.Për të përdorur këtë sistem është e nevojshme vetëm kompjuteri dhe linja e internetit,gjithashtu për një mirëfunksionim të programit,si browser këshillohet “Google Chrome”.Programi është në gjuhën shqipe,i thjeshtë dhe shumë intuitiv për tu përdorur.Për të hyrë në program mjafton të klikoni në një nga zonat përkatëse si më sipër.