NJOFTIM PER PERZGJEDHJEN E TEKSTEVE PER VITIN SHKOLLOR 2021-2022


Bazuar në Urdhërin Nr 16  Nr 1557/1 prot  dt 16/03/2021,“Për  përzgjedhjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të klasave 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, të sistemit arsimor parauniversitar  për vitin shkollor 2021-2022”, komisioni i administrimit te ketij procesi  shpall publikisht datën, orën, vendin e perzgjedhjes se teksteve

  • Data e perzgjedhjes prej dates 29.03.2021 deri 02.04.2021
  • Ora e perzgjedhjes nga ora 13.00-15.00
  • Mjedisi “Shkolla internacional”
  • Ftohen në perzgjedhjen e teksteve te marrin pjese prindërit .
  • Mbledhjet e mësuesve për përzgjedhjen e teksteve bëhen te hapura
  • Data e përfundimit të procesit të përzgjedhjes së teksteve do të jetë 02 prill 2021

Regjistri Elektronik

“Alpha-School”

Shkolla jonë prej këtij viti ofron një shërbim të ri dhe ekskluziv për ju prindër. Nëpërmjet programit “Alpha School” (Regjistri elektronik online)realizuar nga “Alpha Soft sh.p.k” , tashmë të gjithë aktivitetin shkollor të studentit do të keni mundësi t’a ndiqni nga kudo që jeni,në kohë reale,nga kompjuteri apo edhe celulari juaj. Regjistri elektronik online,ështe një sistem që synon të afrojë familjen me aktivitetin shkollor dhe njëkohësisht të ofroj disa shërbime ekskluzive për shkollën që e përdor këtë sistem.Sistemi është i instaluar në server online dhe kjo garanton hyrjen 24 orë në 24 në 7 ditë të javës.Për të përdorur këtë sistem është e nevojshme vetëm kompjuteri dhe linja e internetit,gjithashtu për një mirëfunksionim të programit,si browser këshillohet “Google Chrome”.Programi është në gjuhën shqipe,i thjeshtë dhe shumë intuitiv për tu përdorur.Për të hyrë në program mjafton të klikoni në një nga zonat përkatëse si më sipër.